Polityka prywatności i stosowania plików cookies

w serwisach internetowych DOMAR DEVELOPMENT sp. z o.o.

Ten dokument zawiera reguły zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące serwisach internetowych będących własnością DOMAR DEVELOPMENT sp. z o.o., a także przy składaniu zamówień na bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na dostarczaniu newsletterów. Właścicielem serwisu jest spółka DOMAR DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373921, REGON 02142678300000, NIP 8971769316, w dalszej części tekstu zwana „DOMAR DEVELOPMENT”.

Stworzenie polityki prywatności i stosowania plików cookie przez DOMAR DEVELOPMENT ma służyć zwróceniu uwagi użytkowników na istotne znaczenie ochrony prywatności osób korzystających z serwisów:

przy jednoczesnym spełnieniu wymogów nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Jakie dane osobowe są gromadzone i do czego są wykorzystywane?

DOMAR DEVELOPMENT zbiera i wykorzystuje dane osobowe oraz inne informacje, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu lub świadczenia usług. Za każdym razem użytkownik podający DOMAR DEVELOPMENT swoje dane osobowe jest proszony o wyrażenie zgody na ich otrzymanie i przetwarzanie przez DOMAR DEVELOPMENT. Uzupełniając i wysyłając formularz kontaktowy serwisu lub zamawiając newsletter użytkownik udostępnia swoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz adres e-mail i/lub numer telefonu. Możliwe jest również przekazanie danych osobowych w inny sposób, w zależności od potrzeb użytkownika może być to wiadomość e-mail skierowana do DOMAR DEVELOPMENT w celu uzyskania informacji, wszczęcia i przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bądź dowolnej innej sprawy, z którą zwróci się użytkownik. DOMAR DEVELOPMENT za każdym razem wymaga podania przez użytkownika tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji usługi lub wykonania powierzonego zadania.

Administratorem danych osobowych jest DOMAR DEVELOPMENT, czyli wskazana na wstępie spółka DOMAR DEVELOPMENT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, KRS 0000373921, REGON 02142678300000, NIP 8971769316. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, a użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania bez ograniczeń czasowych. DOMAR DEVELOPMENT wyjaśnia, że na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom, nie dotyczy to jednak komercyjnego wykorzystania informacji przez osoby trzecie, a jedynie wykonywanie czynności administracji danymi.

W niektórych przypadkach określonych przepisami prawa DOMAR DEVELOPMENT ma obowiązek udostępnić dane osobowe i inne informacje organom publicznym w związku z wykonywaniem ich funkcji. Ponadto, warto pamiętać, że serwis może zawierać linki umożliwiające użytkownikom przejście do innych stron internetowych. Polityka prywatności i polityka cookies właścicieli tych serwisów może być odrębna od opisanej w tym dokumencie, a DOMAR DEVELOPMENT nie ponosi odpowiedzialności za działanie tych serwisów.

Pozostałe informacje gromadzone przy korzystaniu z serwisu

DOMAR DEVELOPMENT zbiera informacje dotyczące sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników, ich adresy IP, dane o lokalizacji i pliki cookie. Są one wykorzystywane do usprawnienia pracy serwisu, przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeństwa lub prowadzenia statystyki funkcjonowania serwisu. Analiza tych informacji może np. pozwolić na ocenę, z jakiego regionu pochodzi największa grupa użytkowników lub w jakich godzinach serwery i inne urządzenia obsługujące serwis powinny pracować z maksymalną wydajnością. DOMAR podkreśla, że gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone w indywidualnymi użytkownikami i nie mogą być identyfikowane z danymi osobowymi przekazanymi przez użytkowników w inny sposób.

Tak jak w przypadku danych osobowych, DOMAR DEVELOPMENT może zostać zobowiązany do ujawnienia opisanych powyżej informacji na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Szczegóły o plikach cookie

Pliki cookie to drobne informacje tekstowe wysyłane przez serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Zadaniem cookie jest usprawnienie korzystania ze stron serwisu. Zawierają między innymi nazwę strony internetowej, z której pochodzą i czas przechowywania na urządzeniu końcowym. DOMAR DEVELOPMENT wykorzystuje cookie w celu:

  • sprawniejszego dostosowania treści strony internetowej do potrzeb użytkownika. Dzięki cookie serwis rozpoznaje preferencje przeglądania użytkownika, i tak np. informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu,
  • stworzenia statystyki sposobu korzystania z serwisu przez jego użytkowników i oceny popularności oraz sprawności działania strony. Prowadzona statystyka jest anonimowa.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje cookie – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

W ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownik serwisu może zablokować obsługę cookie lub wymagać przedstawiania informacji o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu, jednak niektóre zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą ograniczyć dostęp do poszczególnych funkcji serwisu.

DOMAR DEVELOPMENT podkreśla, że mechanizm cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Informacje dotyczące osób nieletnich

DOMAR DEVELOPMENT nie zbiera danych osobowych od osób niepełnoletnich, ale jeżeli mimo wszystko osoba poniżej 18 roku życia udostępni tego typu dane, DOMAR DEVELOPMENT podejmie próby nawiązania kontaktu z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi, a w razie stwierdzenia przez rodziców lub opiekunów prawnych, że nastąpiło przekazanie danych osobowych przez osobę niepełnoletnią pod ich opieką, DOMAR DEVELOPMENT zachęca do nawiązania kontaktu w celu usunięcia tych danych.

Zabezpieczenia i zmiany

DOMAR DEVELOPMENT dokłada wszelkkich starań, aby serwis i gromadzone dane objęte były najlepszą ochroną przed utratą, sprzecznym z prawem wykorzystaniem czy nieuprawnionym dostępem bądź modyfikacją. Wszelkie dane użytkowników DOMAR DEVELOPMENT stara się chronić przynajmniej z taką samą starannością jak własne informacje poufne.

W celu ochrony danych osobowych i innych informacji opisanych w niniejszym dokumencie DOMAR DEVELOPMENT stosuje zabezpieczenia w postaci haseł dostępu, ograniczenia osób z uprawnieniami dostępu oraz lokując serwery gromadzące dane w  przeznaczonych do tego pomieszczeniach bądź oddając je w zarządanie wyspecjalizowanym podmiotom, zgodnie z zasadami nałożonymi obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownicy mają możliwość rezygnacji z wszelkich zamówionych usług, w tym bezpłatnych newsletterów, a ponadto na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych mogą zwrócić się do DOMAR DEVELOPMENT i żądać usunięcia danych, które tych użytkowników dotyczą.

DOMAR DEVELOPMENT zastrzega, że wraz z rozwojem serwisu lub zmianą obowiązujących przepisów prawa, bądź na skutek innych okoliczności, może wystąpić potrzeba, a nawet obowiązek wprowadzenia zmian do ninieszej polityki prywatności i sposobu gromadzenia lub zarządzania danymi. W takim przypadku użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani o wprowadzonych zmianach w sposób, który umożliwi im zapoznanie się z nową treścią.

Inwestycje mieszkaniowe w realizacji

Kryształowa 2

Kryształowa, Wrocław, Polska

Kryształowa2 to najnowsza inwestycja realizowana przez Domar Development obejmująca zespół czterech trzykondygnacyjnych budynków wielorodzinnych. Funkcjonalne i przemyślane rozmieszczenie pomieszczeń daje możliwość adaptacji układów mieszkań na dwu, trzy lub czteropokojowe, a także zapewnia ich optymalne nasłonecznienie, co przekłada się na komfort ich użytkowania.

Już od 5 200 zł/m2
Sprawdź
Już od 5 200 zł/m2